รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คือ Rong Mueang , Pathum Wan , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10330 ทั้งแขวงรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง(10330) โดยมีไปรษณีย์รองเมืองรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10000 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ 127 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10331 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากหัวลำโพง 127 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด