รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร คือ Rat Burana , Rat Burana , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10140 ทั้งแขวงราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ(10140) โดยมีไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร