รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คือ Lat Krabang , Lat Krabang , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10520 ทั้งแขวงลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง(10520) โดยมีไปรษณีย์ลาดกระบังรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10521 ไปรษณีย์เจ้าคุณทหาร 2 ซอยลาดกระบัง 48 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด