รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร คือ Lad Phrao , Lat Phrao , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10230 ทั้งแขวงลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว(10230) โดยมีไปรษณีย์จรเข้บัวรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10232 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากโชคชัย 4 444 ถนนลาดพร้าว-วังหิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ยูนิตที่ KG01 ชั้น G ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ เลขที่ 69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด