รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คือ Lat Yao , Chatuchak , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10900 ทั้งแขวงลาดยาว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร(10900) โดยมีไปรษณีย์จตุจักรรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10902 ไปรษณีย์เสนานิคม 1895/91-93 ซอยพหลโยธิน 37/1 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10903 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
- รถยนต์จตุจักร จุดที่ 3 จุดที่ 3 บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (ตรงข้ามเรือนจำคลองเปรม) ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด