รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คือ Lam Pla Thio , Lat Krabang , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10520 ทั้งแขวงลำปลาทิว ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง(10520) โดยมีไปรษณีย์ลาดกระบังรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารพลาซ่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 94 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด