รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คือ Lumphini , Pathum Wan , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10330 ทั้งแขวงลุมพินี ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง(10330) โดยมีไปรษณีย์รองเมืองรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10333 ไปรษณีย์สินธร 130-132 ชั้น G อาคารสินธร ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สถานทูตสหรัฐอเมริกา 95 สถานทูตสหรัฐอเมริกา ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด