รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คือ Wachira Phayaban , Dusit , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10300 ทั้งแขวงวชิรพยาบาล วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต(10300) โดยมีไปรษณีย์ดุสิตรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร