รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร คือ Wat Kanlaya , Thon Buri , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10600 ทั้งแขวงวัดกัลยาณ์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่(10600) โดยมีไปรษณีย์สำเหร่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร