รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร คือ Wat Tha Phra , Bangkok Yai , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10600 ทั้งแขวงวัดท่าพระ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่(10600) โดยมีไปรษณีย์สำเหร่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10603 ไปรษณีย์ท่าพระ 20/88 - 89 ถนนจรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด