รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร คือ Wat Phraya Krai , Bang Kho Laem , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10120 ทั้งแขวงวัดพระยาไกร วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) โดยมีไปรษณีย์ยานนาวารับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10123 ไปรษณีย์วัดพระยาไกร 2029/3-4 ถนนเจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด