รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร คือ Wat Arun , Bangkok Yai , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10600 ทั้งแขวงวัดอรุณ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่(10600) โดยมีไปรษณีย์สำเหร่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10605 ไปรษณีย์บางกอกใหญ่ 294/10-11 ถนนอิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด