รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร คือ Sala Thammasop , Thawi Watthana , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10170 ทั้งแขวงศาลาธรรมสพน์ ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน(10170) โดยมีไปรษณีย์ตลิ่งชันรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร