รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คือ Siri Rat , Bangkok Noi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10700 ทั้งแขวงศิริราช ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย(10700) โดยมีไปรษณีย์บางกอกน้อยรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10702 ไปรษณีย์ศิริราช 2 ชั้นใต้ดิน ตึก 84 ปี ภายในโรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด