รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10210 ทั้งแขวงสนามบิน สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่(10210) โดยมีไปรษณีย์หลักสี่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10213 ไปรษณีย์กองทัพอากาศ 171 อาคารที่ทำการหลังใหม่ ภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10216 ไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้นที่ 3 ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด