รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร คือ Somdet Chao Phraya , Khlong San , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10600 ทั้งแขวงสมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่(10600) โดยมีไปรษณีย์สำเหร่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10602 ไปรษณีย์วงเวียนใหญ่ 445-447 ถนนประชาธิปก สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด