รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คือ Suan Chit Lada , Dusit , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10300 ทั้งแขวง ยกเว้นภายในพระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10303 ภายในพระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต(10300) และ ที่ทำการไปรษณีย์จิตรลดา(10303) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.พื้นที่ทั้งแขวง ยกเว้นภายในพระราชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300
2.พื้นที่ภายในพระราชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จิตรลดา รหัสไปรษณีย์ 10303