รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร คือ Saphan Sung , Saphan Sung , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10240 หมู่ 1-11 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
10250 หมู่ 12-17 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น(10240) และ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.พื้นที่หมู่ 1-11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองจั่น รหัสไปรษณีย์ 10240
2.พื้นที่หมู่ 12-17 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250