รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร คือ Samphanthawong , Samphanthawong , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10100 ทั้งแขวงสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย(10100) โดยมีไปรษณีย์พลับพลาไชยรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10101 ไปรษณีย์ป้อมปราบ 77, 79 ถนนราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด