รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร คือ Sam Sen Nok , Huai Khwang , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10310 ทั้งแขวงสามเสนนอก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว(10310) โดยมีไปรษณีย์ลาดพร้าวรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร