รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คือ Samran Rat , Phra Nakhon , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10200 ทั้งแขวงสำราญราษฎร์ สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน(10200) โดยมีไปรษณีย์ราชดำเนินรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร