รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คือ Si Lom , Bang Rak , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10500 ทั้งแขวงสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก(10500) โดยมีไปรษณีย์บางรักรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10503 ไปรษณีย์จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ 919/4 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด