รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คือ Si Phraya , Bang Rak , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10500 ทั้งแขวงสี่พระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก(10500) โดยมีไปรษณีย์บางรักรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร