รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คือ Suriyawong , Bang Rak , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10500 ทั้งแขวงสุริยวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก(10500) โดยมีไปรษณีย์บางรักรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10504 ไปรษณีย์สีลม 333 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
10506 ไปรษณีย์พัฒนพงษ์ 113/6-7 ถนนสุรวงค์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด