รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร คือ Nong Khang Phlu , Nong Khaem , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10160 ทั้งแขวงหนองค้างพลู หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ(10160) โดยมีไปรษณีย์ภาษีเจริญรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10162 ไปรษณีย์หนองแขม 40/6-7 ซอยเพชรเกษม 77/4 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด