รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร คือ Dokmai , Prawet , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10250 ทั้งแขวงหนองบอน หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยมีไปรษณีย์อ่อนนุชรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10254 ไปรษณีย์ซีคอนสแควร์ 55 ภายในอาคารซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์การค้า HaHa ศูนย์การค้า HaHa เลขที่ 59/5 ถ.ศรีนครินทร์ (ซอยศรีนครินทร์ 55) หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด