รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร คือ Nong Khaem , Nong Khaem , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10160 ทั้งแขวงหนองแขม หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ(10160) โดยมีไปรษณีย์ภาษีเจริญรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10164 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากเพชรเกษม 81 76 หมู่ 10 หมู่บ้านพุดตาน ถนนมาเจริญ (ซอยเพรชรเกษม 81) หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด