รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร คือ Hua Mak , Bang Kapi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10240 ทั้งแขวง ยกเว้นหมู่บ้านเสรี หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10250 เฉพาะหมู่บ้านเสรี หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น(10240) และ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.พื้นที่ทั้งแขวง ยกเว้นหมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองจั่น รหัสไปรษณีย์ 10240
2.พื้นที่เฉพาะหมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ชั้น 1 อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแห่ง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10241 ไปรษณีย์รามคำแหง 2086 อาคารกงไกรลาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง (สุขุมวิท 71) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10243 ไปรษณีย์หัวหมาก 57, 59 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10245 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซอยรามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด