รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร คือ Hiran Ruchi , Thon Buri , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10600 ทั้งแขวงหิรัญรูจี หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่(10600) โดยมีไปรษณีย์สำเหร่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บ้านสมเด็จ 1061 อาคารคณะคุรุศาสตร์ ชั้น 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสระภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด