รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร คือ Huai Khwang , Huai Khwang , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10310 ทั้งแขวงห้วยขวาง ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว(10310) โดยมีไปรษณีย์ลาดพร้าวรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10324 ไปรษณีย์เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ 252/187 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์(อาคาร1)ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10327 ไปรษณีย์ห้วยขวาง 267 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด