รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร คือ Anusawari , Bang Khen , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10220 ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา(10220) โดยมีไปรษณีย์รามอินทรารับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10221 ไปรษณีย์สะพานใหม่ 274, 276 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
10223 ไปรษณีย์ไตรรัตน์ 60/10-11 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์จตุจักร จุดที่ 1 บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด