รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คือ Arun Ammarin , Bangkok Noi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10700 ทั้งแขวงอรุณอมรินทร์ อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย(10700) โดยมีไปรษณีย์บางกอกน้อยรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร