รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คือ Sena Nikhom , Chatuchak , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10900 ทั้งแขวงเสนานิคม เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร(10900) โดยมีไปรษณีย์จตุจักรรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร