รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คือ Khok Faet , Nong Chok , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10530 ทั้งแขวงโคกแฝด โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก(10530) โดยมีไปรษณีย์หนองจอกรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร