รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
30440 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
30440 โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
30440 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
30440 บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
30440 สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
30280 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30280 บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30280 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30280 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30280 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30290 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30290 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30290 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30290 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30290 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30290 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30290 หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30260 ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
30260 คูขาด คง นครราชสีมา
30260 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
30260 ตาจั่น คง นครราชสีมา
30260 เทพาลัย คง นครราชสีมา
30260 โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30260 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
30260 เมืองคง คง นครราชสีมา
30260 หนองบัว คง นครราชสีมา
30260 หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30250 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
30250 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
30250 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
30250 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
30250 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
30250 แชะ ครบุรี นครราชสีมา
30250 ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
30250 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
30250 มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
30250 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
30250 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
30250 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
30230 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30230 จักราช จักราช นครราชสีมา
30230 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30230 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30230 สีสุก จักราช นครราชสีมา
30230 หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30230 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30230 หินโคน จักราช นครราชสีมา
30230 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30230 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30230 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30000 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30230 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30270 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30270 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30270 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30270 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30270 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30270 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30270 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30270 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
30270 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30190 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30190 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30190 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30190 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30190 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
30190 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30190 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
30190 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30190 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30190 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30210 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
36220 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
36220 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
30210 บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
30210 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
30210 สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
30210 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
30360 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
30360 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30360 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30360 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
30360 สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30220 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
30220 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
30220 ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
30220 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30220 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
30220 บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
30220 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
30220 สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30220 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
30160 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
30160 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30160 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30160 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
30160 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
30160 โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30420 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30160 โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
30160 บิง โนนสูง นครราชสีมา
30160 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30160 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
30160 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30160 ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
30160 ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
30160 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
30160 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
30120 โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
30120 บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
30120 เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
30120 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
30120 กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
30120 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
30350 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
30350 ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
30350 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
30350 วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
30180 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
30180 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30180 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30180 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30180 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
30180 นางรำ ประทาย นครราชสีมา
30180 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30180 ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30180 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
30180 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
30180 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
30180 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30180 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
30150 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
30150 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
30320 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
30130 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
30130 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
30130 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
30130 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
30130 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
30320 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
30130 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
30130 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
30130 หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
30130 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
30130 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
30220 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
30220 พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
30220 มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา
30220 สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
30220 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
30110 กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30110 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
30110 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30110 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
30110 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
30110 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30110 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30110 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30110 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
30110 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
30110 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
30110 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30280 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30310 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30310 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30310 ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30310 บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30310 หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30000 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30270 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
30270 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
30270 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
30270 บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
30270 ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
30370 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
30150 ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
30370 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
30370 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
30370 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
30140 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
30340 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
30340 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
30140 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
30430 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
30430 โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30430 สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30430 สีดา สีดา นครราชสีมา
30430 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
30380 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
30170 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
30170 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
30380 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30170 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
30170 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30170 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
30170 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
30170 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30170 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30380 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
30330 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
30330 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
30330 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
30330 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30330 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
30330 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30410 ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา
30410 บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
30410 ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
30410 สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา
30410 หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา
30410 หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
30410 หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
30410 หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา
30410 แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา
30240 กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
30240 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 277 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 32 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
2. ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
3. ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
4. ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
5. ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
6. ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
7. ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
8. ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
9. ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
10. ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
11. ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
12. ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
13. ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
14. ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
15. ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
16. ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
17. ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
18. ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
19. ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
20. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
21. ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
22. ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
23. ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
24. ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
25. ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
26. ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
27. ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
28. ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
29. ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
30. ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
31. ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
32. ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
33. ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
34. ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
35. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
36. ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
37. ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
38. ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
39. ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
40. ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
41. ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
42. ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
43. ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
44. ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
45. ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
46. ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
47. ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
48. ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
49. ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
50. ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
51. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
52. ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
53. ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
54. ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
55. ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
56. ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
57. ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
58. ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
59. ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
60. ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
61. ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
62. ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
63. ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
64. ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
65. ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
66. ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
67. ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
68. ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
69. ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
70. ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
71. ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
72. ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
73. ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
74. ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
75. ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
76. ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
77. ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
78. ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
79. ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก รหัสไปรษณีย์ 36220
80. ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
81. ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
82. ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
83. ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก รหัสไปรษณีย์ 36220
84. ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
85. ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
86. ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
87. ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
88. ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
89. ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
90. ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
91. ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
92. ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
93. ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
94. ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
95. ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
96. ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
97. ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
98. ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
99. ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
100. ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
101. ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
102. ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
103. ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
104. ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
105. ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
106. ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
107. ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
108. ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
109. ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
110. ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
111. ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
112. ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
113. ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค รหัสไปรษณีย์ 30420
114. ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
115. ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
116. ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
117. ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
118. ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
119. ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
120. ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
121. ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
122. ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
123. ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
124. ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
125. ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
126. ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
127. ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
128. ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
129. ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
130. ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
131. ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
132. ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
133. ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
134. ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
135. ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
136. ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
137. ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม รหัสไปรษณีย์ 30350
138. ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม รหัสไปรษณีย์ 30350
139. ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม รหัสไปรษณีย์ 30350
140. ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม รหัสไปรษณีย์ 30350
141. ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
142. ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
143. ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
144. ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
145. ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
146. ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
147. ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
148. ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
149. ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
150. ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
151. ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
152. ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
153. ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
154. ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
155. ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
156. ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
157. ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
158. ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
159. ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
160. ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
161. ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
162. ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
163. ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
164. ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
165. ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
166. ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
167. ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
168. ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
169. ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
170. ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กลางดง รหัสไปรษณีย์ 30320
171. ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
172. ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
173. ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
174. ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
175. ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
176. ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กลางดง รหัสไปรษณีย์ 30320
177. ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
178. ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
179. ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
180. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
181. ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
182. ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
183. ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
184. ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
185. ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
186. ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
187. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
188. ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
189. ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
190. ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
191. ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
192. ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
193. ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
194. ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
195. ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
196. ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
197. ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
198. ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
199. ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
200. ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
201. ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
202. ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
203. ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
204. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
205. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
206. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
207. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
208. ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
209. ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
210. ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
211. ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
212. ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
213. ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
214. ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
215. ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
216. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
217. ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
218. ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
219. ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
220. ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
221. ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
222. ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
223. ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
224. ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
225. ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
226. ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
227. ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
228. ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
229. ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
230. ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
231. ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
232. ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์ 30370
233. ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
234. ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์ 30370
235. ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์ 30370
236. ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์ 30370
237. ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
238. ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
239. ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 30340
240. ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
241. ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
242. ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
243. ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 30340
244. ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
245. ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
246. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
247. ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
248. ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
249. ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
250. ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
251. ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
252. ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
253. ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
254. ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก รหัสไปรษณีย์ 30380
255. ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
256. ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
257. ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก รหัสไปรษณีย์ 30380
258. ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
259. ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
260. ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
261. ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
262. ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
263. ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
264. ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก รหัสไปรษณีย์ 30380
265. ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
266. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
267. ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
268. ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
269. ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
270. ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
271. ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
272. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
273. ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
274. ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
275. ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
276. ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
277. ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
278. ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
279. ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
280. ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
281. ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
282. ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
283. ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
284. ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
285. ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
286. ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
287. ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
288. ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
289. ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240