รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
HUAI KRABOK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
377 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 291 010
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
70190 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
70190 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี,และตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี