รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WAENG NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
4 หมู่ 12 ซอยเทศบาล 7 ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 499 043
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40230 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
40230 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น,และตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น