รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHACHI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
330/2 หมู่ 5 ถนนภาชี-นครหลวง ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 311 173
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ภาชี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ภาชี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13140 กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250)
13140 หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา