รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี คือ Lam Phak Kut sub district, Thanyaburi district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12110 01 - ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 02 - ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 03 - ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 04 - ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี(12110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้าน- หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
2.บ้าน- หมู่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
3.บ้าน- หมู่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
4.บ้าน- หมู่ 4 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110