รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAM PHONG KAO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
69 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 441 279
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40310 กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
40310 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น หมู่ 2-8, 13, 15-16
40310 ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,และตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น