รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN FANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
242 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 269 111
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40270 โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น