รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PAK KRET POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
131/11 หมู่ 2 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 583 8158 ต่อ 13, 02 583 8335, 02 584 3116
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 20.00
อังคาร 08.30 - 20.00
พุธ 08.30 - 20.00
พฤหัสบดี 08.30 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
11120 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,และตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี