รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHON BURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
680 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 278 686
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20000 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บ้านโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 สำนักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 1-6
20000 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 1-3, 6-7
20000 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 15 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,และตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี