รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
31160 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
31160 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
31160 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
31160 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
31160 เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์
31160 ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
31160 ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
31160 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
31160 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
31160 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
31160 ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์
31190 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
31190 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
31190 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
31190 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
31190 พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
31190 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
31190 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
31150 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
31150 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
31150 สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
31150 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
31110 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
31110 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
31170 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
31170 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
31110 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
31110 โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์
31110 ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์
31110 ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์
31110 เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์
31110 ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์
31110 หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์
31110 ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์
31110 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
31110 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
31110 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์
31110 ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์
31110 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
31110 บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์
31110 ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์
31110 สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
31110 หนองกง นางรอง บุรีรัมย์
31110 หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์
31110 หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
31110 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
31110 หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
31110 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์
31230 ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
31230 นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
31230 บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
31230 บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
31230 ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
31260 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
31260 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์
31260 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์
31110 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
31110 ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
31110 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
31110 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
31180 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
31180 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
31180 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
31180 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
31180 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
31180 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
31180 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
31180 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
31180 หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
31000 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
31000 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
31000 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
31000 วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
31120 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
31120 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
31120 ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
31120 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
31120 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
31140 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
31140 หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์
31220 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์
31220 ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์
31220 ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์
31220 หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์
31220 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์
31250 โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์
31250 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
31250 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
31250 สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์
31250 สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์
31120 บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
31120 บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
31120 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
31120 บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
31120 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
31120 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
31120 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
31000 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31000 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31170 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
31170 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
31170 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
31170 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
31170 หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
31170 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
31130 โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31130 หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
31150 กระสัง สตึก บุรีรัมย์
31150 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
31150 ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
31150 ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
31150 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
31150 นิคม สตึก บุรีรัมย์
31150 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
31150 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
31150 สตึก สตึก บุรีรัมย์
31150 สนามชัย สตึก บุรีรัมย์
31150 สะแก สตึก บุรีรัมย์
31150 หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
31210 โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์
31210 หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์
31240 ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
31240 เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์
31240 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
31240 สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์
31240 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
31240 หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
31240 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
31000 โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
31000 ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
31000 บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
31000 เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
31000 สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
31000 สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
31000 ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
31000 ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 179 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
2. ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
3. ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
4. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
5. ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
6. ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
7. ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
8. ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
9. ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
10. ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
11. ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
12. ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
13. ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
14. ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
15. ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
16. ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
17. ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
18. ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
19. ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
20. ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
21. ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
22. ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
23. ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
24. ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
25. ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
26. ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
27. ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
28. ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
29. ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
30. ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
31. ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
32. ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
33. ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
34. ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
35. ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
36. ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
37. ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
38. ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
39. ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
40. ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
41. ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
42. ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
43. ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
44. ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
45. ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
46. ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
47. ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
48. ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
49. ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
50. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
51. ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
52. ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
53. ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
54. ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนดินแดง รหัสไปรษณีย์ 31260
55. ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนดินแดง รหัสไปรษณีย์ 31260
56. ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนดินแดง รหัสไปรษณีย์ 31260
57. ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
58. ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
59. ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
60. ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
61. ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
62. ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
63. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
64. ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
65. ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
66. ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
67. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
68. ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
69. ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
70. ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
71. ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
72. ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
73. ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
74. ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
75. ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
76. ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
77. ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
78. ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
79. ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
80. ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
81. ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
82. ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
83. ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
84. ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
85. ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
86. ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
87. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
88. ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
89. ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
90. ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
91. ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
92. ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
93. ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
94. ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
95. ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
96. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
97. ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
98. ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
99. ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
100. ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
101. ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
102. ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
103. ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
104. ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
105. ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
106. ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
107. ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
108. ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
109. ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
110. ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
111. ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
112. ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
113. ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
114. ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
115. ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
116. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
117. ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
118. ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
119. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
120. ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
121. ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
122. ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
123. ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
124. ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
125. ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
126. ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
127. ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
128. ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
129. ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
130. ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
131. ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
132. ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
133. ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
134. ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
135. ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
136. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
137. ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
138. ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
139. ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
140. ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
141. ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
142. ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
143. ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
144. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
145. ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
146. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
147. ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
148. ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
149. ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
150. ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
151. ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
152. ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
153. ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
154. ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
155. ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
156. ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
157. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
158. ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
159. ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
160. ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
161. ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
162. ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
163. ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
164. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
165. ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
166. ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
167. ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
168. ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
169. ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
170. ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
171. ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
172. ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
173. ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
174. ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
175. ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
176. ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
177. ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
178. ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
179. ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
180. ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
181. ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
182. ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
183. ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
184. ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
185. ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
186. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
187. ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
188. ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
189. ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000