รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
25110 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25240 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25110 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25220 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
25220 ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี
25220 นาดี นาดี ปราจีนบุรี
25220 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
25220 สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี
25220 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี
25150 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25150 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25150 บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25150 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25150 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25150 บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25150 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25150 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25150 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
25130 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25130 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25130 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25130 บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25130 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25130 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25130 โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25130 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25130 หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
25230 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25000 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25000 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25000 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25230 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25000 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25000 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25230 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25230 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการทั้งหมด
25000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25000 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
25000 หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกศูนย์ราชการทั้งหมด
25140 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25140 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25190 คู้ลำพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
25190 โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
25190 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
25190 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 65 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
2. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
3. ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
4. ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
5. ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
6. ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
7. ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์เก่า รหัสไปรษณีย์ 25240
8. ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
9. ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
10. ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
11. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
12. ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
13. ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
14. ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
15. ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
16. ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
17. ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
18. ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
19. ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
20. ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
21. ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
22. ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
23. ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
24. ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
25. ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
26. ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
27. ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
28. ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
29. ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
30. ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
31. ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
32. ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
33. ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
34. ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
35. ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
36. ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
37. ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
38. ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
39. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230
40. ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
41. ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
42. ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
43. ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230
44. ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
45. ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
46. ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
47. ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230
48. รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการทั้งหมด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230
49. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
50. ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
51. รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกศูนย์ราชการทั้งหมด ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
52. ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
53. ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
54. ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
55. ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
56. ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
57. ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
58. ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
59. ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
60. ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
61. ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
62. ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ รหัสไปรษณีย์ 25190
63. ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ รหัสไปรษณีย์ 25190
64. ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ รหัสไปรษณีย์ 25190
65. ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ รหัสไปรษณีย์ 25190