รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
60230 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
60230 เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
60230 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
60230 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
60230 หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
60170 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
60170 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
60170 เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
60170 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
60170 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
60170 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
60170 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
60170 ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
60170 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
60150 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
60150 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
60120 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
60120 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
60120 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
60120 ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
60250 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
60250 ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
60120 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
60120 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
60120 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
60250 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
60120 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
60120 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
60190 เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
60190 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
60190 พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
60190 ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
60190 สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
60190 หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
60190 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
60260 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
60210 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
60140 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
60210 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
60260 ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
60210 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
60140 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
60140 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
60210 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
60140 หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
60160 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
60160 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
60180 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60180 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60130 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
60130 สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
60220 โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
60220 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
60220 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
60220 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
60220 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์
60220 วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
60220 วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
60220 สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
60000 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60240 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60240 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60150 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
60150 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
60150 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
60150 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
60150 วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
60150 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
60150 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
60150 มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
60150 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
60150 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
60150 วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
60150 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
60150 สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์
60150 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
60150 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
60150 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
60150 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
60110 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
60110 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
60110 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
60110 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
60110 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
60110 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์
60110 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
60110 ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
60110 ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 129 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
2. ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
3. ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
4. ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
5. ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
6. ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
7. ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
8. ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
9. ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
10. ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
11. ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
12. ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
13. ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
14. ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
15. ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
16. ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
17. ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
18. ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
19. ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
20. ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
21. ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช รหัสไปรษณีย์ 60250
22. ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช รหัสไปรษณีย์ 60250
23. ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
24. ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
25. ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
26. ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช รหัสไปรษณีย์ 60250
27. ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
28. ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
29. ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
30. ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
31. ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
32. ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
33. ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
34. ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
35. ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
36. ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน รหัสไปรษณีย์ 60260
37. ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค รหัสไปรษณีย์ 60210
38. ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี รหัสไปรษณีย์ 60140
39. ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค รหัสไปรษณีย์ 60210
40. ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน รหัสไปรษณีย์ 60260
41. ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค รหัสไปรษณีย์ 60210
42. ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี รหัสไปรษณีย์ 60140
43. ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี รหัสไปรษณีย์ 60140
44. ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค รหัสไปรษณีย์ 60210
45. ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี รหัสไปรษณีย์ 60140
46. ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
47. ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
48. ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
49. ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
50. ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
51. ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
52. ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
53. ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
54. ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
55. ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
56. ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
57. ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
58. ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
59. ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
60. ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
61. ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
62. ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
63. ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
64. ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
65. ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
66. ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
67. ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
68. ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
69. ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
70. ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
71. ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
72. ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
73. ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
74. ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
75. ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
76. ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
77. ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
78. ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
79. ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
80. ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
81. ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
82. ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
83. ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
84. ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
85. ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
86. ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
87. ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
88. ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
89. ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
90. ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
91. ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
92. ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
93. ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
94. ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
95. ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
96. ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
97. ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
98. ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
99. ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
100. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
101. ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
102. ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน รหัสไปรษณีย์ 60240
103. ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน รหัสไปรษณีย์ 60240
104. ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
105. ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
106. ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
107. ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
108. ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
109. ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
110. ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
111. ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
112. ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
113. ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
114. ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
115. ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
116. ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
117. ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
118. ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
119. ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
120. ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
121. ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
122. ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
123. ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
124. ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
125. ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
126. ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
127. ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
128. ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
129. ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
130. ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110