รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตรัง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
92110 กันตัง กันตัง ตรัง
92110 กันตังใต้ กันตัง ตรัง
92110 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92110 คลองชีล้อม กันตัง ตรัง
92110 คลองลุ กันตัง ตรัง
92110 ควนธานี กันตัง ตรัง
92110 โคกยาง กันตัง ตรัง
92110 นาเกลือ กันตัง ตรัง
92110 บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง
92110 บางเป้า กันตัง ตรัง
92110 บางสัก กันตัง ตรัง
92110 บางหมาก กันตัง ตรัง
92110 ย่านซื่อ กันตัง ตรัง
92110 วังวน กันตัง ตรัง
92170 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง
92170 ช่อง นาโยง ตรัง
92170 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
92170 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
92170 นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92170 ละมอ นาโยง ตรัง
92120 เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
92120 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
92140 ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง
92180 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
92140 บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
92140 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
92180 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92180 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
92120 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92180 แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92000 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92000 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
92000 นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
92000 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
92190 นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
92190 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92170 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
92000 นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92170 นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง
92000 น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
92000 บางรัก เมืองตรัง ตรัง
92000 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
92000 บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง
92000 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92140 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
92140 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
92140 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
92140 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
92140 ในควน ย่านตาขาว ตรัง
92140 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
92140 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
92140 หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
92160 เขาไพร รัษฎา ตรัง
92160 คลองปาง รัษฎา ตรัง
92160 ควนเมา รัษฎา ตรัง
92160 หนองบัว รัษฎา ตรัง
92130 หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92220 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92000 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
92220 วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92220 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92220 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
92150 กะลาเส สิเกา ตรัง
92150 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
92000 นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
92150 บ่อหิน สิเกา ตรัง
92150 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง
92130 เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
92130 เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
92130 เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
92130 ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
92130 ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
92210 นาวง ห้วยยอด ตรัง
92130 ในเตา ห้วยยอด ตรัง
92210 บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
92210 บางดี ห้วยยอด ตรัง
92130 ปากคม ห้วยยอด ตรัง
92190 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
92190 ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
92210 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
92130 หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
92130 ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
92130 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
92120 ตะเสะ หาดสำราญ ตรัง
92120 บ้าหวี หาดสำราญ ตรัง
92120 หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดตรัง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
2. ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
3. ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
4. ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
5. ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
6. ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
7. ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
8. ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
9. ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
10. ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
11. ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
12. ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
13. ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
14. ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
15. ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
16. ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
17. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
18. ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
19. ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
20. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
21. ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
22. ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
23. ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
24. ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว รหัสไปรษณีย์ 92180
25. ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
26. ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
27. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว รหัสไปรษณีย์ 92180
28. ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว รหัสไปรษณีย์ 92180
29. ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
30. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว รหัสไปรษณีย์ 92180
31. ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
32. ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
33. ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
34. ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
35. ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
36. ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา รหัสไปรษณีย์ 92190
37. ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา รหัสไปรษณีย์ 92190
38. ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
39. ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
40. ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
41. ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
42. ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
43. ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
44. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
45. ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
46. ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
47. ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
48. ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
49. ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
50. ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
51. ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
52. ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
53. ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
54. ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง รหัสไปรษณีย์ 92160
55. ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง รหัสไปรษณีย์ 92160
56. ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง รหัสไปรษณีย์ 92160
57. ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง รหัสไปรษณีย์ 92160
58. ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
59. ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ รหัสไปรษณีย์ 92220
60. ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
61. ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ รหัสไปรษณีย์ 92220
62. ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ รหัสไปรษณีย์ 92220
63. ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ รหัสไปรษณีย์ 92220
64. ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา รหัสไปรษณีย์ 92150
65. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา รหัสไปรษณีย์ 92150
66. ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
67. ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา รหัสไปรษณีย์ 92150
68. ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา รหัสไปรษณีย์ 92150
69. ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
70. ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
71. ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
72. ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
73. ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
74. ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาวง รหัสไปรษณีย์ 92210
75. ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
76. ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาวง รหัสไปรษณีย์ 92210
77. ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาวง รหัสไปรษณีย์ 92210
78. ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
79. ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา รหัสไปรษณีย์ 92190
80. ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา รหัสไปรษณีย์ 92190
81. ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาวง รหัสไปรษณีย์ 92210
82. ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
83. ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
84. ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
85. ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
86. ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
87. ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120