รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
80210 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80210 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80210 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80130 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
80130 ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
80130 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
80180 บ้านควนมุด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
80180 บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
80130 สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
80260 กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
80150 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช หมู่ 1-7
80250 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช หมู่ 8
80150 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช หมู่ 1-2
80260 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช หมู่ 3-7
80260 นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช หมู่ 1-6, 8-12
80150 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช หมู่ 7
80260 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช หมู่ 1-3, 5, 8-10
80150 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช หมู่ 4, 6-7
80250 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80150 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260 ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
80190 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80290 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80290 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช หมู่ 1-2, 6
80350 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช หมู่ 3-5
80190 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80180 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80250 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช หมู่ 1-7, 9-15
80220 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช หมู่ 8, 16
80250 สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
80250 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
80190 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80260 คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
80260 ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
80260 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
80160 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160 หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80310 กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช หมู่ 1-4, 6-11
80310 เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช หมู่ 5
80110 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช หมู่ 1-2, 5-10
80310 ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช หมู่ 3-4, 11
80110 นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80240 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80160 กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
80160 กะหรอ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
80160 นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
80160 นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
80220 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช หมู่ 1-2, 5-10
80250 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช หมู่ 3-4
80220 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80220 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80360 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80360 บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80360 บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80360 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
80330 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80320 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320 พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80000 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80000 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80000 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
80000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
80270 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
80270 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
80270 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
80270 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
80270 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
80280 กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80280 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ 1, 7, 9-13, 18
80290 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ 2-6, 8, 14-17, 19
80000 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80280 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80330 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80130 ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80230 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230 ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80120 เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช
80120 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80120 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80120 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
80340 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80120 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
80120 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80120 สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80340 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80170 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 168 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 25 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม รหัสไปรษณีย์ 80210
2. ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม รหัสไปรษณีย์ 80210
3. ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม รหัสไปรษณีย์ 80210
4. ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
5. ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
6. ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
7. ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
8. ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
9. ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
10. ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
11. ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
12. หมู่ 1-7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
13. หมู่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
14. หมู่ 1-2 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
15. หมู่ 3-7 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
16. ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
17. หมู่ 1-6, 8-12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
18. หมู่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
19. หมู่ 1-3, 5, 8-10 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
20. หมู่ 4, 6-7 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
21. ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
22. ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
23. ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
24. ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
25. ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา รหัสไปรษณีย์ 80290
26. หมู่ 1-2, 6 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา รหัสไปรษณีย์ 80290
27. หมู่ 3-5 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา รหัสไปรษณีย์ 80350
28. ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
29. ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
30. ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
31. ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
32. ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
33. ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
34. ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
35. ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
36. ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
37. ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
38. ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
39. ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
40. หมู่ 1-7, 9-15 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
41. หมู่ 8, 16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน รหัสไปรษณีย์ 80220
42. ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
43. ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
44. ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
45. ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
46. ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
47. ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
48. ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
49. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
50. ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
51. ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
52. ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
53. ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
54. ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
55. ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
56. ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
57. ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
58. ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
59. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
60. ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
61. ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
62. ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
63. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
64. ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
65. ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
66. ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
67. ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน รหัสไปรษณีย์ 80310
68. ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
69. หมู่ 1-4, 6-11 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
70. หมู่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน รหัสไปรษณีย์ 80310
71. ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
72. ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
73. ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
74. หมู่ 1-2, 5-10 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
75. หมู่ 3-4, 11 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน รหัสไปรษณีย์ 80310
76. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
77. ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
78. ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
79. ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
80. ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
81. ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
82. ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
83. ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
84. ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
85. ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
86. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
87. ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
88. ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
89. ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
90. ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
91. ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
92. ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
93. หมู่ 1-2, 5-10 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน รหัสไปรษณีย์ 80220
94. หมู่ 3-4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
95. ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน รหัสไปรษณีย์ 80220
96. ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน รหัสไปรษณีย์ 80220
97. ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน รหัสไปรษณีย์ 80360
98. ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน รหัสไปรษณีย์ 80360
99. ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน รหัสไปรษณีย์ 80360
100. ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน รหัสไปรษณีย์ 80360
101. ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก รหัสไปรษณีย์ 80330
102. ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
103. ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
104. ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก รหัสไปรษณีย์ 80330
105. ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก รหัสไปรษณีย์ 80330
106. ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
107. ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
108. ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
109. ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
110. ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
111. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
112. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
113. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
114. ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
115. ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
116. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
117. ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
118. ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
119. ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
120. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
121. ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
122. ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
123. ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
124. ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
125. ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
126. ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
127. ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
128. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
129. ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
130. ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
131. ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
132. ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย รหัสไปรษณีย์ 80280
133. ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
134. ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
135. ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย รหัสไปรษณีย์ 80280
136. ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
137. หมู่ 1, 7, 9-13, 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
138. หมู่ 2-6, 8, 14-17, 19 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา รหัสไปรษณีย์ 80290
139. ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
140. ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
141. ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
142. ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย รหัสไปรษณีย์ 80280
143. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
144. ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก รหัสไปรษณีย์ 80330
145. ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
146. ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
147. ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
148. ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
149. ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
150. ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
151. ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
152. ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
153. ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา รหัสไปรษณีย์ 80350
154. ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา รหัสไปรษณีย์ 80350
155. ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
156. ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
157. ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
158. ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
159. ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
160. ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
161. ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
162. ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
163. ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
164. ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา รหัสไปรษณีย์ 80340
165. ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
166. ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
167. ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
168. ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา รหัสไปรษณีย์ 80340
169. ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
170. ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
171. ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
172. ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
173. ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
174. ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
175. ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
176. ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
177. ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
178. ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
179. ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170