รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
24000 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24000 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110 บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24000 บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24000 บางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24160 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24160 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24110 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา
24110 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
24110 บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ทั้งตำบล
24110 บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา
24110 ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
24110 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา
24110 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
24110 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
24110 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา
24170 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24170 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24150 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24150 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24170 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24150 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24150 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24000 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24150 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24150 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24130 เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24130 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24130 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24180 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24130 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24130 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24180 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24180 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24180 พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24130 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24130 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24180 หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24140 เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 ท่าพลับ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 บางซ่อน บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24140 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24190 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24190 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24190 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24190 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24120 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24120 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24120 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24120 บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24120 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24120 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24120 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24120 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24000 คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24120 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
24120 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
24120 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
24160 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24160 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24160 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24160 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 10 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
2. ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
3. ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
4. ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
5. ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
6. ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
7. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
8. ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
9. ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
10. ทั้งตำบล ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
11. ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
12. ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
13. ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
14. ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
15. ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
16. ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
17. ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี รหัสไปรษณีย์ 24170
18. ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี รหัสไปรษณีย์ 24170
19. ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
20. ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
21. ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี รหัสไปรษณีย์ 24170
22. ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
23. ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
24. ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
25. ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
26. ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
27. ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
28. ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
29. ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
30. ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
31. ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
32. ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
33. ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
34. ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
35. ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
36. ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
37. ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
38. ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
39. ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
40. ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
41. ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
42. ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
43. ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
44. ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
45. ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
46. ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
47. ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
48. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
49. ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
50. ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
51. ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
52. ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
53. ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
54. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
55. ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
56. ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว รหัสไปรษณีย์ 24190
57. ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว รหัสไปรษณีย์ 24190
58. ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว รหัสไปรษณีย์ 24190
59. ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว รหัสไปรษณีย์ 24190
60. ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
61. ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
62. ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
63. ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
64. ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
65. ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
66. ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
67. ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
68. ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
69. ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
70. ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
71. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
72. ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
73. ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
74. ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
75. ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
76. ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
77. ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
78. ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
79. ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
80. ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
81. ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
82. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
83. ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
84. ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
85. ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
86. ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
87. ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
88. ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
89. ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
90. ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
91. ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
92. ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
93. ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160