รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสตูล
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
91130 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91130 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
91130 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91160 ควนโดน ควนโดน สตูล
91160 ควนสตอ ควนโดน สตูล
91160 ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
91160 วังประจัน ควนโดน สตูล
91150 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
91150 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
91150 แป-ระ ท่าแพ สตูล
91150 สาคร ท่าแพ สตูล
91120 ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล
91120 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล
91120 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
91120 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
91120 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
91130 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
91130 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
91140 เกตรี เมืองสตูล สตูล
91000 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล ทั้งตำบล ยกเว้นอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
91110 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
91000 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
91000 ควนขัน เมืองสตูล สตูล
91140 ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
91000 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
91140 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91000 ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
91000 ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
91140 บ้านควน เมืองสตูล สตูล
91000 ปูยู เมืองสตูล สตูล
91000 พิมาน เมืองสตูล สตูล
91110 กำแพง ละงู สตูล
91110 เขาขาว ละงู สตูล
91110 น้ำผุด ละงู สตูล
91110 ปากน้ำ ละงู สตูล
91110 ละงู ละงู สตูล
91110 แหลมสน ละงู สตูล
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนกาหลง รหัสไปรษณีย์ 91130
2. ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนกาหลง รหัสไปรษณีย์ 91130
3. ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนกาหลง รหัสไปรษณีย์ 91130
4. ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน รหัสไปรษณีย์ 91160
5. ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน รหัสไปรษณีย์ 91160
6. ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน รหัสไปรษณีย์ 91160
7. ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน รหัสไปรษณีย์ 91160
8. ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแพ รหัสไปรษณีย์ 91150
9. ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแพ รหัสไปรษณีย์ 91150
10. ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแพ รหัสไปรษณีย์ 91150
11. ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแพ รหัสไปรษณีย์ 91150
12. ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า รหัสไปรษณีย์ 91120
13. ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า รหัสไปรษณีย์ 91120
14. ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า รหัสไปรษณีย์ 91120
15. ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า รหัสไปรษณีย์ 91120
16. ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า รหัสไปรษณีย์ 91120
17. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนกาหลง รหัสไปรษณีย์ 91130
18. ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนกาหลง รหัสไปรษณีย์ 91130
19. ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉลุง รหัสไปรษณีย์ 91140
20. ทั้งตำบล ยกเว้นอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
21. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละงู รหัสไปรษณีย์ 91110
22. ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
23. ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
24. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉลุง รหัสไปรษณีย์ 91140
25. ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
26. ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉลุง รหัสไปรษณีย์ 91140
27. ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
28. ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
29. ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉลุง รหัสไปรษณีย์ 91140
30. ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
31. ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
32. ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละงู รหัสไปรษณีย์ 91110
33. ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละงู รหัสไปรษณีย์ 91110
34. ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละงู รหัสไปรษณีย์ 91110
35. ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละงู รหัสไปรษณีย์ 91110
36. ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละงู รหัสไปรษณีย์ 91110
37. ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละงู รหัสไปรษณีย์ 91110